De rijtijdenwet is er voor de veiligheid. Deze voorkomt ongelukken doordat de chauffeur de nodige rust krijgen. Het spreekt voor zich dat als een chauffeur rust dat de vrachtwagen stil staat. Tijd is geld en dit is in de transportsector niet anders. Er wordt streng gecontroleerd of de chauffeurs zich aan deze wet houden. Mocht de chauffeur in overtreding zijn dan worden er hoge boetes opgelegd. Deze zijn rond de vijftienhonderd euro. Deze boete is hoog omdat de consequenties voor het niet houden aan de rijtijdenwet groot zijn. Een ongeluk met een vrachtwagen kan ernstige gevolgen hebben. De rijtijdenwet is belangrijk. Niet alleen voor de chauffeur van de vrachtwagen maar ook voor de overige weggebruikers.

Efficiënt plannen levert de grootste winst op

Chauffeur zijn belangrijk voor een transportbedrijf. Zij zorgen ervoor dat de goederen op de plek van bestemming aankomen. De waarde van de planners mag ook niet onderschat worden. Een goede planner kan veel tijd (en dus geld) besparen voor een transportbedrijf. Een goede planner houdt niet alleen rekening met de route maar ook met de gereden tijden.

Door de huidige technologie kan een planner exact zien waar een chauffeur zich bevindt en of deze een pauze aan het houden is. Daarbij dient een goede planner flexibel te zijn. Een route is nooit vast. Wanneer een lading is gelost dan kan het nodig zijn te schuiven met de ritten. Beschikt een transportbedrijf over een goede planner dan zal dit een grote besparing opleveren.

Het controleren van de rijtijdenwet

Voor de handhavers is het eenvoudig om de gereden tijden te controleren. Dit wordt gedaan door middel van de tachograaf. Deze houdt precies bij wanneer er wordt gereden en wanneer een chauffeur pauze aan het nemen is. De tachograaf is verzegeld en mag alleen aan het begin en aan het einde van een rit mag een verzegeling verbroken worden. Handhavers mogen dit ook. Er zal dan een bewijs komen dat de handhavers de verzegeling hebben verbroken. Dit is wel alleen bij de ouderwetse tachograaf. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van een digitale versie van de tachograaf. Hiermee kan met een simpele druk op de knop een uitdraai van de tijden worden gemaakt.

Onderschat het rijden en stilstaan niet. Er zijn gevallen bekend waarbij de chauffeur in de pauze even de vrachtwagen ging verzetten. Dit wordt gezien als rijden en daarna gaat de periode voor rust weer opnieuw in. Handhavers zijn streng en er moet al een hele goede reden zijn wil er geen boete uitgeschreven worden als de chauffeur in overtreding is.

Waar de chauffeur ook op dient te letten is het voorradig hebben van voldoende rollen papier. Door middel van een soort kassarol worden de tijden van de digitale tachograaf uitgeprint. Is er een controle en is het papier op dan dient de chauffeur zelf een nieuwe rol in de tachograaf te kunnen plaatsen. Is dit niet het geval dan zullen de handhavers een eigen rol gebruiken. Ook daar staat weer een boete van honderden euro’s voor.

Mogelijkheden voor de transportsector om de rijtijdenwet te verbeteren

De rijtijdenwet is gebaseerd op een Europese wet. Het is een wet die goed beschreven is er zijn geen mazen in de wet waar gebruik van kan worden gemaakt. Is er een vracht die met spoed gelost dient te worden en waar het niet haalbaar is om te rusten dan is de enige mogelijkheid om van twee chauffeurs gebruik te maken. Wanneer de ene chauffeur aan het rusten is dan kan de ander verder rijden. Toch is dit een grote kostenpost voor het transportbedrijf. Er dienen dubbele kosten voor de chauffeur te worden gemaakt. Vandaar dat de bedrijven rijtijdenwet respecteren en een planner rekening houdt met de tijden. Een transportbedrijf zal graag willen besparen maar zal dit op andere manieren moeten dan dan te korten op de rusttijden.

Nederland is flexibel

Wanneer we kijken naar de andere landen in Europa dan kunnen we stellen dan Nederland zich flexibel opstelt. In Duitsland is het voor de meeste vrachten niet toegestaan om in het weekend vervoerd te worden. Uitzonderingen hierop zijn ladingen die kunnen bederven. Voorbeelden hiervan zijn bloemen en vlees. In Nederland mag iedere dag van de week gereden worden zolang de chauffeurs zich maar aan de rijtijdenwet houden.

De rijtijdenwet is niet alleen van toepassingen op de vrachtwagenchauffeurs. Ook andere beroepschauffeurs zoals buschauffeurs en taxichauffeurs dienen zich aan deze wet te houden. Per twee weken dient er minimaal 228 uur gerust te worden door de beroepschauffeurs. Dit zijn vaste tijdvlakken waar de chauffeurs tijdens de opleiding veel over te horen krijgen. Het is immers belangrijk dat men niet in overtreding is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *